Word brupower coöperant

en investeer met ons in de energietransitie!

Ik word coöperant

Mijn bedrijf word coöperant


Wat doet brupower met mijn geld?

brupower zal vanaf 2022 investeren in brusselse hernieuwbare energieprojecten, voornamelijk fotovoltaïsche panelen. In de toekomst wil brupower haar projecten uitbreiden naar andere hernieuwbare energiebronnen!

Wat stelt 1 aandeel voor?

Eén aandeel (= 50 euro) is eigenlijk maar een klein stukje zonnepaneel! brupower raadt daarom aan om minstens 10 aandelen per persoon aan te schaffen (het equivalent van een klein zonnepaneel) en 40 aandelen voor rechtspersonen (organisaties, bedrijven).

Welke voordelen

Wanneer u een aandeel neemt in brupower, genereert uw investering energie, die lokaal wordt verdeeld onder de leden van de coöperatie. De investering genereert ook inkomsten, die opnieuw worden geïnvesteerd in brupower-activiteiten. Er is ook een maximaal jaarlijks dividend van 6% voorzien, voor alle leden.

Goed om weten!

  • De coöperanten zijn mede-eigenaar van alle brupower-installaties

  • Een aandeel kost 50 euro Une action brupower coûte 50 euros en de boekwaarde zal niet veranderen

  • Er zijn geen in- of uitstap kosten

  • Elke aandeelhouder bezit 1 stem in de Algemene Vergadering

  • Het maximum dividend per jaar is 6%

  • Het maximum aantal aandelen is 800 aandelen per persoon voor 2024

  • De aandelen kunnen gedurende 6 jaar niet worden ingekocht of omgeruild

Brupower raadt leden aan om minstens 10 aandelen te nemen - het equivalent van een klein zonnepaneel!

Meer weten

Lees de officiële documenten

Ik raadpleeg de officiële documenten: de informatienota, de statuten, het huishoudelijk reglement (IR) en het charter.

Formulier invullen

Ik vul het formulier in met mijn administratieve gegevens en het aantal aandelen dat ik wil.

Betaling

Ik ontvang een e-mail met de bevestiging van mijn gegevens en de betalingsinformatie. Ik betaal het bedrag dat overeenkomt met het aantal aandelen dat ik wil ontvangen.

Ontvangst van de certificaten

Ik ontvang de certificaten die aangeven dat ik een brupower-coöperant ben.

Officiële documenten

Word coöperant

Samen investeren we in de Brusselse energietransitie !