brupower

Hernieuwbare energie als gemeenschappelijk goed,
democratisch beheerd en in harmonie met het milieu

 

Wat is brupower? 

brupower is een energiecoöperatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die bewoners samenbrengt om te investeren in hernieuwbare energie: alle leden zijn mede-eigenaar van de productiefaciliteiten

Samen nemen we zo onze energievoorziening terug in handen en verminderen we onze afhankelijkheid van energie-import en grote commerciële bedrijven.

brupower is ervan overtuigd dat de energietransitie op een eerlijke,  sociale en democratische manier moet gebeuren, met alle Brusselaars.Onze werking


brupower wil aan alle Brusselaars een stem geven en actief laten deelnemen in de energietransitie.

Afhankelijk van je interesse zijn er 1000 manieren om mee te doen!

Word brupower ambassadeur of doe mee als vrijwilliger in één van onze werkgroepen.

Er zijn 7 werkgroepen actief. 

 Deze werkgroepen (WG's) vergaderen op regelmatige basis (bijvoorbeeld één keer per maand).

De verschillende WG's komen 3-4 keer per jaar bijeen tijdens de Inter-WG's om op de hoogte te blijven van elkaars werk.

Alle vrijwilligers zijn hier welkom!

Vrijwilliger worden

brupower is op zoek naar vrijwilligers om de coöperatie te versterken en verder te ontwikkelen.

Heb jij vaardigheden in communicatie, financiën, campagneontwerp, vertaling of andere?

Of heb je gewoon wat tijd en/of motivatie? Alle talenten zijn welkom!


Coöperatieve principes (ICA)

brupower werkt volgens de internationale principes van coöperatief ondernemerschap die al meer dan 100 jaar hun nut voor de samenleving hebben bewezen. Deze criteria zijn vastgesteld door de International Cooperative Alliance en worden kortweg de ICA-principes genoemd:

  1. vrijwillig en open lidmaatschap

  2. democratische controle door de leden

  3. economische participatie van de leden

  4. autonomie en onafhankelijkheid

  5. sensibilisering, vorming en informatie

  6. samenwerking tussen coöperaties

  7. nzet voor de gemeenschap 

Meer weten